Kök med ROT-avdrag

Nytt kök för 70 % arbetskostnaden.

Kök i platta paket blir billigast då ROT-avdraget även gäller ihopmontering av stommar/lådor m.m. Om man köper färdiga stommar får man inte göra avdrag på monteringskostnaden då den redan är medräknad i varans pris!

ROT-avdraget är max 50 000 kr per person/år. Det innebär att man kan få ROT-avdrag för en arbetskostand på 166 000 kr/person. 

ROT-avdraget sköter vi, Ni betalar bara er del (70 %) av arbetskostnaden.

"– Vi har sagt att vi behåller rotavdragen, vi ändrar inte på dem." Citat från Stefan Löfven inför valet 2014

Sedan 2016-01-01 är ROT-avdraget sänkt till 30 % av arbetskostnaden. Man får ta upp det med statsminister Löfven som ett av alla hans brutna vallöften.