Kök med ROT-avdrag

Nytt kök för 70 % arbetskostnaden.

Kök i platta paket blir billigast då ROT-avdraget även gäller ihopmontering av stommar/lådor m.m. Om man köper färdiga stommar får man inte göra avdrag på monteringskostnaden då den redan är medräknad i varans pris!

ROT-avdraget är max 50 000 kr per person/år. Det innebär att man kan få ROT-avdrag för en arbetskostand på 166 000 kr/person. 

ROT-avdraget sköter vi, Ni betalar bara er del (70 %) av arbetskostnaden.

Hur fungerar det?
Med ROT-avdraget har du rätt till en viss skattereduktion när du anlitar någon som renoverar eller bygger om ditt hem. Det är Skatteverket som betalar ut ROT, men du som privatperson behöver inte bekymra dig över det. ROT-avdraget är nämligen konstruerat enligt fakturamodellen vilket innebär att ROT-avdraget görs direkt på fakturan vid köptillfället.